استفاده از ترموود در نما ساختمان

طراح پروژه : استودیو طرح مان ( آقایان علی شکرالهی – حمیدرضا محمدی و همکاران )

مجری طرح : مهندس مهدی خویدی

چوب ترموود- جوب نما -ترمووود
ویدهوپف-ترموود- نما چوبی - معماری

دیدگاهتان را بنویسید