0 تا 100 طراحی با ترموود

طراح : جناب آقای مهندس صابری

مجری طرح: جناب آقای مهندس ظهرابی

پل چوبی با ترموود
ساخت گلدان و فلاورباکس با استفاده از ترموود
ساخت سایه بان با استفاده از ترموود
ساخت پرگولا با ترمووود

دیدگاهتان را بنویسید