ویلا لوکس با ترموود در صدرا

طراح : جناب آقای مهندس رزمجویی

مجری طرح : جناب آقای مهندس ابونجمی

ویلا با چوب ترموود ویدهوپف
ویلا لوکس ترموود صدرا
تراس با ترموود
ترکیب چوب و سنگ