نما ساختمان واقع در نیایش

طراح : جناب آقای مهندس شکرالهی

مجری طرح : جناب آقای مهندس شجاعی

ترموود ویدهوپف نیایش
ساختمان لوکس در نیایش شیراز
آپارتمان در نیایش شیراز
ساختمان لاکژری چوبی