نمای لوور با استفاده از ترموود ویدهوپف

طراح و مجری طرح : جناب آقای مهندس علی یارمحمودی

نما لوور ترموود ویدهوپف
ترموود ویدهوپف استفاده شده به عنوان لوور

دیدگاهتان را بنویسید