موزه-چوب-تادائو-آندو-www.memarfa.com-3

موزه چوب اثر تادائو آندو

این موزه در منطقه ای کوهستانی در استان هیوگو توسط آندو در سال ۱۹۹۴ به منظور معرفی فرهنگ چوب های مناطق مختلف جهان ساخته شده است.

آندو لوازم چوبی بسیار کارا و زیبایی می سازد و در پروژه های خود پیوسته امکانات و قابلیت های ساخت و ساز مبتنی برچوب را گسترش می دهد.

این فضا در جنگل سربرآورده است. با گذشتن از جنگلی انبوه و پردرخت با سازه ی چوبی حلقه وار بلندی به قطر ۱۵۰ فوت و ارتفاع سقف ۵۲٫۵ فوت که در مرکز آن آبگیر گردی است روبرو می شویم.

موزه-چوب-تادائو-آندو-www.memarfa.com-3 موزه-چوب-تادائو-آندو-www.memarfa.com-6 ۰۵۱۰b ۴۱۲۸۲۳۴۵۱۶_۶۱a2a04f27_o

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن