مش فلزی در نما

طراح و مجری طرح : گروه معماری وارتا ( دکتر محمد وارسته و همکاران )

مش فلزی نما
اکسپندد متال نما
ورق استرچ متال

دیدگاهتان را بنویسید