فضای تراس با ترموود

طراح و مجری طرح: مهندسین خانم جبه دار باشی،خانم شهریاری،آقای جمالی

ترموود ویدهوپف چوب طبیعی
دیوار چوبی
تراس چوبی
سایبان چوبی
بالکن با ترموود
لوور با ترمووود ویدهوپف