طراحی نما با ترموود کاج

طراح: دفتر معماری استاک ( سرکار خانم مهندس نازنین کازرونیان و جناب آقای مهندس علی سوداگران )

مجری طرح : جناب آقای مهندس شهسوار

علی سوداگران - نازنین کازرونیان
طراحی علی سوداگران با ترموود
طراحی ساختمان علی سوداگران

دیدگاهتان را بنویسید