ترموود ویدهوپف در سقف تراس

طراح : مهندس ذاکرحقیقی

مجری طرح : مهندس اکرمی

ترموود ویدهوپف در تراس ساختمان
استفاده از ترموود ویدهوپف در سقف تراس
خیابان چمران و ترموود ویدهوپف

دیدگاهتان را بنویسید