۱۳۹۴۰۷۰۵-بلندگوی چوبی جنگل- (۲)

بلندگوی چوبی

گروهی از دانشجویان معماری داخلی در کشور استونی، ایده‌ای جالب توجه را به مرحله اجرا درآورده‌اند که صداهای کمتر شنیده شده در جنگل را به گوش انسان می‌رساند.

ایده‌پرداز اصلی این طرح دانشجوی معماری داخلی “Birgit Oigus” است که در اجرای آن با طراحان دیگری هم چون تانیس کالو (Tonis Kalve)، آتی گرونبرگ (Ahti Grunberg) و دفتر معماری b210 همکاری داشته است.

این ایده شامل ساخت بلندگوهای چوبی غول پیکری است که در داخل جنگلی در این کشور نصب شده‌اند.در واقع این سه بلندگو در سه نقطه‌ی مختلف و در زاویه‌ای خاص نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند تا صداهای جنگل را تقویت کنند و صدای نهایی خلوص بیشتری داشته باشد.

۱۳۹۴۰۷۰۵-بلندگوی چوبی جنگل- (۲)

۱۳۹۴۰۷۰۵-بلندگوی چوبی جنگل- (۱۱)

۱۳۹۴۰۷۰۵-بلندگوی چوبی جنگل- (۵)

۱۳۹۴۰۷۰۵-بلندگوی چوبی جنگل- (۶)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن