۴

آمار تولید ترموود

در آوریل ۲۰۱۵، انجمن بین المللی ترموود، گزارشی از آمار تولید ترمو وود در دنیا را ارائه نمود. این گزارش ، شامل آماری از سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۴ می باشد.

طبق این آمار، تولید ترمووود نسبت به سال ۲۰۰۱، در سال ۲۰۱۴،  ۷.۷برابر شده است که از میان تمامی گونه های درختی مناسب در این زمینه، درختان کاج و صنوبر بیشتر از بقیه در تولید شرکت داشته اند. و بیشترین مصرف ، مربوط به ترموود نوع D می باشد. مصرف این متریال در فاصله۱۱ سال نزدیک به ۶ برابر شده است و این نشان دهنده استقبال از این محصول و کیفیت و زیبایی آن است.

به دلیل وجود جنگلها و امکانات کاشت و پرورش گونه های درختی مناسب برای عملیات ترموود در اروپا، تولید این محصول در این قاره، بیشتر از دیگر نقاط دنیاست. کشورهای اروپایی بیشترین سهم را در بازار ترموود دارا می باشند؛ اما در سالهای اخیر، کشورهای غیر اروپایی، سهم خود از ۳% در سال ۲۰۰۱ به ۱۹% رسانده اند.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن